Svaz drážďanských průvodců

Vás vítá v Drážďanech, v hlavním městě Saska. Je nás více než 200 průvodců. Provedeme Vás městem i okolím. Nabízíme:

  • okružní jízdy a procházky městem
  • pro návštěvníky průvodcovskou činnost muzeem, např. Obrazárnou Starých mistrů, Zelenou klenbou, jednou z nejbohatších klenotnic světa (Celkem máme víc než 30 muzeí v Drážďanech, mezi ně patří i 12 muzeí umění.)
  • průvodcovskou činnost Operním divadlem
  • průvodcovskou činnost loveckým zámkem Moritzburg
  • prohlídky dalších historických památek a měst Saska, jako je např. středověká Míšeň se světoznámou továrnou na výrobu porcelánu
  • výlety do Saského Švýcarska s pevnoností Königstein.

Je to jenom výběr toho co nabízíme. Prohlídky provádíme v různých jazycích. Podrobnější informace naleznete pod heslem ¨Gästeführer¨ v našem seznamu drážďanských průvodců.