Început

Asociaþia profesionala a ghizilor din Dresda a.î. se prezintã:

Din 1990 existã Asociaþia profesionala a ghizilor din Dresda a.î ºi unesc 200 ghizi ai oraºului Dresda.

Condiþiile de a devenii membru în asociaþia noastrã, este absolvirea perfecþionãrii ca ghid. Noi ne simþim obligaþi faþã de istoria oraºului Dresda ºi a regiunii Saxone ºi ne simþim ca multiplicatori ai patriei noastre.

Noi oferim emiþãtorilor de comenzi (beneficiarilor) purtând de grijã oaspeþilor la o calitate superioarã ºi competenþã profesionalã.

Ghizii noºtri dispun de cunoºtiinþe în limbi strãine ºi sunt gata sã-i conducã prin muzee, cetãþi, palate la alegerea D-strã. (Calificãri – vedeþi rubrica"Gästeführer" -ghizi).

Asociaþia noastrã este membrã în Asociaþia Federalã a Ghizilor din Germania a.î.

Profilul de prestaþii ( vezi deasemenea rubrica "Gästeführer" -ghizi):

 • Turul oraºului Dresda
 • Tururi tematice
 • Turul oraºului Meißen
 • Tururi în muzee
 • Neues Grünes Gewölbe / Bolta verde
 • Galeriilee "Alte Meister" / meiºtrii vechi
 • Turul opereii
 • Turul cazematelor
 • Parcul Pillnitz
 • Moritzburg
 • Fortãreaþa Königstein
 • Albrechtsburg ºi altele

Tururi organizate în împrejurimile:

 • Sächsische Schweiz / Elveþia saxonã
 • Meißen ºi Moritzburg
 • Erzgebirge / Munþii mineralieri
 • Sachsen / Saxonia
 • Lausitz

Dorinþe speciale sunt posibile dupã conectarea în prealabil.